top of page

Şarabi Sözlük

Vitis vinifera: Her şeyin başladığı ilk üzüm cinsi.Tahminen 4000 bin yıl önce Kafkasya'nın bugünkü Gürcistan sınırları içindeki bölgelerde yetiştiği sonrasında Anadolu ve İran a oradan tüm dünyaya yayıldığı düşünülen asma cinsi.

Kupaj : Farklı tür şaraplık üzüm cinslerinden elde edilen şarapların bazen fermantasyon bazen şişeleme öncesi şarap imalatcısının tecrübe ve damak tadına göre birbiri ile karıştırılması ile elde edilen şarap.

Bacak : Şarap kadehte iken , hafif dairesel haraketler ile çalkalanması sonucu kadehin iç cidarında yükselir ve yollar halinde aşşağıya süzülür , bu süzülen şaraba " Şarabın bacakları " denir, alkol oranı yüksek şaraplarda bu süzülme yavaş ve görüntü daha net olur , hafif şaraplarda bu süzülme daha hızlı olur. 

Cibre : Üzümün sıkılmasından sonra , sap, çekirdek ve kabuklardan oluşan , gübre olarak son derece kıymetli artık.

bottom of page